KPN Critical Broadband

KPN Critical Broadband

KPN Critical Broadband

De behoefte aan mobiele datacommunicatie stijgt explosief. Gebruikten we vroeger onze telefoons nog om te bellen, vandaag de dag is de smartphone belangrijker dan ooit voor het zenden en ontvangen van grote hoeveelheden data. Onder invloed van de verdere opkomst van 4G-technologie, zal dit gebruik alleen maar stijgen. Ook in de bedrijfscommunicatie is dit niet anders. Mobiele datacommunicatie is zelfs in veel sectoren kritiek voor de doorgang van primaire bedrijfsprocessen. Want ligt de communicatie plat bij bijvoorbeeld een vliegveld? Dan zijn de gevolgen niet te overzien. Betrouwbaarheid en beschikbaarheid van uw communicatienetwerk zijn dus essentieel.

KPN Critical Communications biedt Critical Broadband: een hoogwaardige lokale dienst gebaseerd op klantspecifieke gesloten 4G/LTE-netwerken, die speciaal ontwikkeld is om bedrijfs- en missiekritische communicatie te faciliteren. Niet langer zijn uw primaire bedrijfsprocessen afhankelijk van kwetsbare, onbeschermde verbindingen zoals Wi-Fi. Met Critical Broadband is de beschikbaarheid van het netwerk gegarandeerd en speelt u in op de veranderende behoeften van uw bedrijf.

De groei in het versturen en ontvangen van mobiele data is al een tijdje gaande. Zo wordt Machine-to-Machine (M2M) tegenwoordig volop ingezet: slimme sensoren in allerlei devices die verbonden zijn met het internet. Datacommunicatie speelt ook een belangrijke rol binnen de automatisering van bedrijfsprocessen – denk aan het gebruik van onbemande voertuigen en op afstand bestuurbare kranen. En binnen Defensie en Openbare Orde en Veiligheid is datagebruik in het veld en livestreaming van video naar meldkameromgevingen van essentieel belang. Binnen dergelijke kritieke situaties en processen is het daarom minstens zo belangrijk dat u kunt vertrouwen op uw communicatienetwerk.

Het Critical Broadband netwerk van KPN is veilig: inbreken is vrijwel onmogelijk. Om op dit gesloten netwerk te komen, heeft u een speciale SIM nodig. Zonder SIM-authenticatie en de invoering van een unieke code, is het netwerk niet beschikbaar. Door verschillende lagen back-up in te bouwen, blijft het systeem nagenoeg altijd werkzaam: KPN geeft een beschikbaarheids-garantie van meer dan 99,9%. De back-up wordt op maat gemaakt aan de hand van uw wensen. Hoe meer back-uplagen, des te hoger de garantie dat uw communicatie in de lucht blijft. Ook wanneer de stroom uitvalt en de generator kapot gaat.

Een hoge beschikbaarheid en betrouwbaarheid van data is van grote invloed op bedrijfskritische communicatie en calamiteiten, op economisch, operationeel en persoonlijk vlak. Primaire processen blijven namelijk gaande. Dat scheelt in uitval van bijvoorbeeld voertuigen of machines, met minder oponthoud tot gevolg. En doordat u minder schade lijdt, zijn uw opstartkosten lager. Daarnaast creëert u een groter gevoel van veiligheid – onder uw personeel en eventuele passagiers. Zaken die voor uw business van belang zijn. Of u nu opereert in de luchtvaart, de chemische industrie, de transportsector of het openbaar vervoer.

KPN Critical Broadband biedt u:

  • lokale breedbandige dienstverlening met meer dan 99,9% beschikbaarheid;
  • Service Level Agreements;
  • hoge beschikbaarheid door een gegarandeerde dekking en capaciteit;
  • een netwerk geschikt voor kritische data, voice en real time video streaming;
  • Quality of Service;
  • bereik aangepast aan klantlocatie (geografisch);
  • 24/7 netwerkmonitoring en afgestemd periodiek onderhoud;
  • redundante infrastructuur;
  • LTE-TDD technologie en dedicated gesloten infrastructuur;
  • langdurige contracten.

Over KPN Critical Communications

KPN Critical Communications is de operator-of-the-future, die als betrokken partner met u meedenkt. Op de korte én de lange termijn. KPN Critical Communications draagt bij aan een veilige samenleving, door te zorgen voor verbinding wanneer elke seconde telt. Wij ontzorgen medewerkers in de publieke veiligheid, defensie, industrie, transport en maritieme sector.