GMDSS

Maritieme communicatie

GMDSS

GMDSS is een systeem dat verplicht is voor beroepsvaart op zee en wordt sterk aanbevolen voor pleziervaart. Bij een noodoproep wordt onder andere de positie, tijd en het Maritime Mobile Service Identity nummer doorgestuurd naar de ontvangers binnen bereik.

GMDSS zorgt ervoor dat een schip in nood een alarm kan geven via verschillende radiosystemen. Deze systemen zijn zo ontworpen dat het noodsignaal met een zeer grote mate van waarschijnlijkheid kan worden ontvangen door de reddingsauthoriteiten aan land (in Nederland de kustwacht) en/of door andere schepen in de buurt. Apparatuur moet simpel te bedienen zijn en noodsignalen moeten kunnen worden gegeven vanaf het punt waar het schip bestuurd wordt (normaliter de brug). Daarnaast moeten ook de noodbakens (EPIRB) daar zijn geïnstalleerd of kunnen worden geactiveerd.

KPN levert in samenwerking met MEP een GMDSS-applicatie die ervoor zorgt draagt dat reddingsorganisatie aan de wal, maar ook schepen in de directe omgeving van een schip of persoon in nood, snel worden gealarmeerd over de noodsituatie. Dat betekent dat alle beschikbare resources kunnen assisteren bij een gecoördineerde zoek en reddingsoperatie, zo snel als mogelijk.

KPN levert de GMDSS-applicatie in Nederland. De firma MEP levert de GMDSS- applicatie ook international.