Klanten

Maritieme communicatie

Onze klanten

Onze oplossingen zijn in gebruik bij verschillende verkeerscentrales van Rijkswaterstaat, zoals die van de Waddenzee en de Houtribsluis. Maar ook bij provincies en gemeenten. Onlangs is een start gemaakt met de oplevering van een verkeerscentrale in de regio Amsterdam. Waternet gaat daar in Amsterdam 66 bruggen en 10 sluizen op afstand mee bedienen. KPN is uw expert op het gebied van Maritieme communicatie. Dit doen wij voor zowel Nederland als België.

Referenties en whitepapers

Havenbedrijf Rotterdam en KPN

Provincie Zuid-Holland; Steekterpoort