Situational Management

Maritieme communicatie

Huidige stand van zaken op de verkeerscentrale

De verkeersbegeleider / objectbedienaar is verantwoordelijk voor het monitoren en navigeren van verkeer in een gedeelte van de vaarweg, dan wel voor het bedienen van objecten binnen een deel van de vaarweg, Hij houdt hiervoor de betreffende vaarwegen en objecten vanuit de bediencentrale voor dat geografische gebied continu visueel op zijn beeldschermen in de gaten. Hierbij worden de beeldschermen gevoed met informatie vanuit velerlei sensoren, zoals camera’s en hoogtemeetsystemen en door diverse applicaties waaronder GIS, AIS- en walradarinformatie (positie), BICS (ladinggegevens), COVADEM (vaardiepte) en weersinformatie. De centralist / objectbedienaar houdt daarnaast actief zicht op de veiligheid van de vaarweg. Wanneer een onveilige situatie zich voordoet, acteert hij daarop conform de afgesproken procedures.

Situational Management

Situational Management helpt de objectbedienaars en verkeersbegeleiders aan een 360o overzicht van de scheepvaart en het wegverkeer in een geografisch omgeving bestaande uit vaarwegen en objecten waardoor ze bij een afwijkende situatie direct weten:

Wat er gebeurt – Waar het gebeurt – en – Hoe te reageren.

Dit 360o overzicht wordt ook wel de Situational Awareness genoemd. Situational Awareness wordt bereikt door het in één kaart-georiënteerde gebruikersomgeving op intelligente wijze samenbrengen van informatie, die wordt afgegeven door sensoren en videocamera’s vanuit de te bewaken omgeving (Wat er gebeurt en Waar het gebeurt). Deze gebruikersomgeving wordt aangevuld met intelligente functies ten behoeve van ‘Hoe te reageren’, zoals het automatiseren van de afhandeling van een afwijkende situatie, geautomatiseerde informatievoorziening uit gestructureerde en ongestructureerde databronnen, bediening van sensoren / videocamera’s op afstand, simulatie van werkelijke afwijkende situatie voor analyse, real-time dashboards en rapportages.

Kenmerken van deze Situational Awareness voor de objectbediening en verkeersbegeleiding zijn:

  • Herkenning van afwijkende situaties door sensoren en realtime surveillance.
  • Competentie gebaseerde toekenning van afwijkende situatie aan medewerker.
  • Één kaart georiënteerd beeld.
  • Ondersteunende afhandelingsprotocollen.
  • Geïntegreerde en kaart georiënteerde afhandeling.
  • Bedrijfsvreemde databronnen geïntegreerd in het 360graden overzicht (big data).
  • Spraak georiënteerde meldingen geïntegreerd.
Situational Management

Situational Management Systemen van KPN

Het KPN situational management systeem fungeert als een laag over alle veiligheidssystemen, applicaties en sensoren heen. Het systeem organiseert, analyseert, en beheert alle informatie die daaruit voortkomt. Het integreert alles in een eenvoudig gecentraliseerd overzicht en het helpt om een totaal beeld te schetsen samen met belangrijke details, voor de veiligheids operatie.
KPN levert onder andere het PSIM systeem van Nice Systems, Physical Security Information Management. KPN levert en implementeert niet alleen, maar ook kan de KPN business consultant u helpen bij een sterk advies security en situational management.