Reparatie & Service

Reparatie en Service

Uw buitendienst en mobiele werkers vertrouwen op mobiele communicatie om in contact te blijven. Het falen van een mobiele telefoon kan leiden tot slechte service, trage response, verminderde prestaties, incorrecte beslissingen, en onjuiste gegevens. Met als gevolg ontevreden klanten, onafgemaakt werk en risico’s voor uw bedrijf. Als uw medewerkers in extreme omstandigheden werken of risico van persoonlijk gevaar lopen, zijn de gevolgen zelfs nog groter - mogelijk levensbedreigend. Als taken werkers in gevaar brengen, heeft u ongeacht de bedrijfstak waar u in werkt, een juridische, maatschappelijke verantwoordelijkheid hun veiligheid te waarborgen. Dit vraagt om mobiele telefoons die voor dit werk geschikt zijn. En goed onderhoud op de telefoons. Zo niet, dan zijn de gevolgen mogelijk nog groter.

Waar mobiele werkers zich ook bevinden, buiten op moeilijke locaties of in risicovolle situaties, Sonim ondersteunt ze. En dat houdt ook service in. Sonim telefoons garanderen 3 jaar actieve dienst en hebben de laagste uitvalpercentages in de industrie. Daarbij worden de ultra robuuste Sonim telefoons ondersteund door een sterke service. Dankzij goed onderhoud weet u zich verzekerd van een onovertroffen betrouwbaarheid.
Sonim's uitgebreide 3-jarige garantie is uniek in de industrie en dekt zelfs mechanische en waterschade. Hierdoor worden de totale eigendomskosten (TCO) op apparatuur enorm gereduceerd en het beheer in het veld aanzienlijk vereenvoudigd.

Om de 3-jarige garantie van Sonim te activeren, kunt u uw telefoon binnen 30 dagen na aankoop registreren op www.sonimtech.com/register.